Енергетичне обстеження підприємств

Енергоаудит Дніпро

Дуже часто ми витрачаємо в порожню величезну кількість енергії та коштів на її оплату, не контролюючи джерела втрат енергії у будівлі. Виявить основні статті витрат в енергетичному балансі споруди – одне із завдань енергетичного аудиту. Енергоаудит – це всебічна оцінка діяльності підприємства, пов’язана з витратами на енергію різних видів і спрямована на виявлення можливості економічно ефективної оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Метою енергетичного аудиту є визначення фактичного стану енергоспоживання будівель та розробка енергозберігаючих заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергоресурсів на конкретному об’єкті та оцінкою ефективності від їх впровадження.

Проведення енергетичних обстежень, розробка та реалізація програм енергозбереження для підвищення енергоефективності підприємств – один із основних напрямків діяльності нашої компанії.

Для чого потрібний енергоаудит і що він дає?

Енергетичний аудит у Дніпрі дає огляд технічного стану будівлі та дає огляд втрат енергії цією будівлею. У процесі енергоаудиту можна виявити пріоритетні роботи з реновації будинку та зробити розрахунки щодо їхньої окупності. В цілому, енергоаудит можна розглядати як частину експертизи будівлі, метою якої є з’ясувати технічний стан будинку та ефективність споживання будинком енергії. Компанія Альтенерго якісно та в найкоротший термін виконає енергоаудит вашого підприємства.

На сьогоднішній день проведення такої процедури здійснюється не лише на підприємствах та заводах, а й у різних навчальних закладах. Підвищення тарифів позначилося на платоспроможності багатьох підприємств, і саме з цієї причини, енергоаудит є часто єдиним варіантом, за допомогою якого можна з’ясувати та усунути причини перевитрати енергоресурсів.

Види енергоаудиту:

 • Енергетичний аудит підприємств
 • Енергетичний аудит житлових будинків

Енергетичне обстеження (енергоаудит) – це комплекс заходів, що включає в себе:

 • збір даних про поточні енерговитрати;
 • складання балансів споживання та розподілу енергії;
 • аналіз фінансових показників;
 • аналіз технічної документації;
 • визначення джерел втрат;
 • розробка низки заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності;
 • визначення ефекту від впровадження енергозберігаючих заходів.

Мета проведення робіт з енергетичного аудиту:

 • оцінка фактичного стану енерговикористання,
 • виявлення причин виникнення та визначення значень втрат паливно-енергетичних ресурсів,
 • розробка низки заходів, спрямованих на зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів,
 • визначення ефекту від впровадження енергозберігаючих заходів.

Вартість енергоаудиту

Вартість проведення енергоаудиту в Дніпрі залежить від таких факторів, як:

 • перелік робіт, що проводяться
 • тип енергоаудиту
 • тип обстежуваного об’єкта

Результат енергетичного обстеження

Кожен із видів енергетичного обстеження завершується видачею документації, що підтверджує проведення аудиту. По завершенню дослідження об’єкта, аналізу чисельних значень показників формуються термограми будівель, та готується до видачі Енергетичний паспорт чи Сертифікат об’єкта.

Для приватних осіб енергоаудит складається з наступних етапів:

 • Виявлення точок тепловтрат за результатами тепловізійної зйомки.
 • Розрахунок тепловтрат об’єкта на підставі, якого готується рекомендацій комплексу заходів щодо утеплення будинку.
 • Аналіз ефективності роботи Вашої системи опалення, на основі якої готуються рекомендації комплексу заходів, покликаних покращити ефективність системи опалення.

Енергетичне обстеження промислових підприємств та бюджетних установ

Енергоаудит

 

Основні тепловтрати спостерігаються через зовнішні стіни, віконні та дверні отвори, покрівлю. Для зменшення даних тепловтрат розроблено заходи щодо енергозбереження:

 • Утеплення зовнішніх стін.
 • Заміна віконних та дверних отворів на енергозберігаючі.
 • Утеплення покрівлі та горища будівлі.
 • Заміна фізично зношеної та морально застарілої внутрішньої системи опалення.
 • Встановлення радіаторних рефлекторів.
 • Установка автоматичних радіаторних терморегуляторів.

Враховуючи дані проведеного обстеження будівель, розробляються заходи, що дозволяють знизити теплові втрати у місцях їх максимального значення.

Сертифікат енергетичної ефективності будівель

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі — документ встановленої форми, в якому визначено клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, рекомендації щодо її підвищення, а також інші відомості щодо будівлі та/або її відокремлених частин, енергоефективність яких сертифіковано.

У сертифікаті енергетичної ефективності будівлі зазначаються:

 1. Адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремлених частин;
 2. Клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини. Визначається виконавцем робіт (надавачом послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до затвердженої методики;
 3. Відомості щодо типу, функціонального призначення та конструкції будівлі та/або її відокремленої частини. Зокрема щодо кількості поверхів, обсягу та загальної площі;
 4. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини щодо будівель такого класу;
 5. Фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 6. Рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини (зокрема, рекомендації щодо термомодернізації). Рекомендації враховують місцеві кліматичні умови, які є технічно та економічно обґрунтованими та в яких вказуються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці.;
 7. Серія та номер кваліфікаційного атестату виконавця робіт (надавача послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
 8. Інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 9. Інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті. Ця інформація включає рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.

Сертифікат енергетичної ефективності будівель

Закон №4941 ”Про енергетичну ефективність будівель” покликаний врегулювати та вирішити питання скорочення тепловтрат. Та історія економії енергії має починатися зі стадії проектування.

Особливо хочеться зупинитися на двох розділах

 • визначення енергоефективності будівель;
 • про енергетичну сертифікацію

З моменту набуття чинності законом, сертифікація стає обов’язковою для всіх нових будівель, а також при реконструкції та капітальному ремонті. Це безпосередньо стосується будівель висотою більше чотирьох поверхів з класами наслідків СС2 та СС3.

Енергосертифікат стає обов’язковим елементом проектної документації у складі технічного паспорту будівлі.

Для решти будівель наявність енергетичного сертифікату з хорошими показниками буде перевагою при продажі. Оскільки покупці можуть визначити суму комунальних платежів ще до придбання квартири чи будівлі. Рішення про сертифікацію у такому разі приймає власник будівлі.

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі видається на десять років.

До появи енергетичної сертифікації в законодавчій базі існувало поняття “енергетичний паспорт”. Проте чітких вимог щодо його пред’явлення був. На даний момент паспорти замінюються на енергетичні сертифікати та повинні обов’язково подаватися під час проведення експертизи проектної документації.

У нових нормах збільшено мінімальний розмір одиниці сертифікації до блок-секції.

Основною характеристикою сертифікату є клас енергоефективності будівлі.

За нормами вони діляться від максимально холодного ‘G’ до максимально теплого ”A”.

Хочемо нагадати те за сучасними нормами, всі нові будівлі повинні мати енергоефективність не нижче ”С”

Зауважимо, що покупець має право вимагати від власника сертифікат енергоефективності..

Сертифікація багатоповерхових, вже збудованих будинків покладається на об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), хоча на відміну від новобудов не є обов’язковим. Обов’язковою сертифікація стане лише у разі термомодернізації будівлі за бюджетні кошти..

Заходи щодо підвищення енергоефективності будівель

При визначенні енергозберігаючих заходів, доцільних до впровадження, на першому етапі розглядаються всі можливі напрямки скорочення енергоспоживання. Для реалізації потенціалу енергозбереження в адміністративній будівлі наведено приблизний перелік енергозберігаючих заходів із середньою потенційною економією енергії:

 • модернізація індивідуальних теплових пунктів із встановленням водопідігрівачів та систем автоматики (автоматичне регулювання теплової потужності системи опалення та гарячого водопостачання) – 15-20%;
 • встановлення радіаторних рефлекторів – 2-5%;
 • ущільнення вікон та дверей – 2,5%;
 • промивання системи опалення;
 • встановлення радіаторних терморегуляторів;
 • часткова заміна сантехнічного обладнання;
 • ліквідація витоків води через нещільність та незадовільний стан водозапірної арматури;
 • заміна ламп розжарювання та встановлення енергозберігаючих світильників – 30-50%;
 • використання електронної пускорегулюючої апаратури та автоматичних регуляторів освітлення – 20%;
 • підвищення теплоізоляційних властивостей конструкцій, що захищають.;

В рамках проведення енергоаудиту житлових, адміністративних, виробничих будівель наша компанія проводить тепловізійну зйомку конструкцій будівель, електричних мереж та ін.

Тепловізійне обстеження Дніпро:

Одна з основних методик тепловізійної діагностики фактичного стану теплопровідності всіх конструкцій, що захищають стін будинків, будівель і споруд на тепловтрати.

В результаті тепловізійного обстеження конструкцій, що захищають будівель, встановлюються факти наднормативних втрат тепла через огороджувальні конструкції.Виявляється наявність значних тепловтрат через стіни будівлі, особливу увагу вимагають віконні та дверні отвори будівель, ніші радіаторів. Майже всі кути в будинку є містками холоду.

Тепловізійна зйомка котеджу, квартири, будівлі, спеціальним обладнанням – тепловізором, дозволяє в найкоротші терміни та з найбільшою точністю виявляти дефекти, пов’язані з теплопровідністю та повітропроникністю:

 • дефекти в монтажі склопакетів та пов’язані з ними витікання тепла;
 • термічні містки у стиках панелей;
 • ділянки витоку тепла у зовнішніх стінах фасадів будинків;
 • містки холоду у швах перекриттів;
 • ділянки підвищеної інфільтрації у стиках між панелями;
 • наявність недоущільнень, тріщин у несучих та огороджувальних конструкціях;
 • ділянки протікання у внутрішніх конструкціях будівлі;
 • визначати рівень тепловтрат (як загальних, і часткових);
 • виявити приховані дефекти, допущені на етапі будівництва;
 • оцінити рівень опору теплопередачі для конструкцій будівлі, що захищають.

Свчасне виявлення та усунення тепловтрат будинку дозволить запобігти великим втратам тепла в зимовий період, погіршення мікроклімату окремих приміщень і всього будинку в цілому, псування внутрішньої та зовнішньої обробки стін будинку (відшарування штукатурки, шпалер, поява грибка тощо). ефективні рішення та вжити дієвих заходів щодо утеплення вашого заміського будинку!

Енергетичне обстеження

Замовити енергетичний аудит

Екологічний аудит

Екологічний аудит – це процес оцінки відповідності об’єкта аудиту вимогам природоохоронного законодавства. Незалежна оцінка дотримання суб’єктом господарської та іншої діяльності нормативно-правових вимог у галузі охорони навколишнього середовища та підготовка рекомендацій у сфері екологічної діяльності.

Цель экоаудита – обеспечить выполнение законодательства об охране окружающей среды в процессе хозяйственной и других видов деятельности, содействие субъекту хозяйственной деятельности в определении своей экологической политики.

Основні переваги співпраці з компанією Альтенерго:

 • Комплексне обслуговування – від моменту консультації до підготовки документації за вашим проектом.
 • Високий рівень кваліфікації команди спеціалістів.
 • Ми виконуємо енергетичний аудит об’єктів будь-якої складності якісно та в короткий термін.
 • Великий досвід у наданні послуг з енергоаудиту для житлових будинків та підприємств, енергетичному та тепловізійному обстеженні, підготовці паспорта енергетичної ефективності та сертифікату енергетичної ефективності будівлі (енергосертифікатів).
 • Індивідуальні гарантії.